KATEDRA OKTATÁSI KÖZPONT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 
(webshopban értékesített szolgáltatások)

Felek:
Katedra Oktatási Központ Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-467200, Adószám: 12127229-1-42, 1061 Budapest, Anker köz 1-3. félemelet), a
továbbiakban Nyelviskola

Felhasználó, a továbbiakban tanuló
Tanfolyamok indítása és egyéb feltételek: A termékleírásban foglaltak szerint

Egyedi igények teljesítése: Az egyedi tematikára / oktatóra vonatkozó igények a vásárlás során adhatók meg a megjegyzés mező megfelelő kitöltésével. Amennyiben ilyen igény nem került megfogalmazásra, a termék
leírásnak megfelelően kerül a szolgáltatás megvalósításra. Amennyiben a termékleírásban foglaltaktól eltérő kérés kerül bejegyzésre, azt a Katedra Nyelviskola nem tudja teljesíteni. Amennyiben a termékleírással nem
ellentétes, de olyan igény kerül bejegyzésre, amelyet a nyelviskola nem tud teljesíteni, a szerződés nem jön létre.

Állami ünnepeken és ünnepnapokon nincs Skype oktatás, kivéve, ha ebben az oktató és tanuló egymással megegyezik.

A MEC hozzáférés minden esetben a kiválasztott számú hónap utolsó napjáig érvényes, függetlenül attól, hogy az esetleg hozzá kapcsolódó Skype órák már korábban lejártak. A tanuló hozzáférését a tanfolyam lejártakor megszűnteti.
Ilyen esetben az elvégzett tananyagról készült jelentés (markbook) és az elvégzett feladatok bejegyzései 1 naptári évig új vásárlás esetén visszaállíthatók.

A Macmillan English Campus Végfelhasználói Szerződés elválaszthatatlan része az ÁSZF-nek, amennyiben a tanuló "Angol online nyelvtanfolyam" / "Angol online üzleti nyelvtanfolyam" / "Angol nyelvtanfolyam Skype-on + online
tananyag" / "Angol üzleti nyelvtanfolyam Skype-on + online tananyag" szolgáltatás került kiválasztásra. Az ÁSZF elfogadásával a tanuló megismerte és elfogadja valamint magára nézve kötelezőnek tartja a Macmillan English
Campus Végfelhasználói Szerződés rendelkezéseit is.

A Skype órákat is tartalmazó szolgáltatást választó tanulók a Katedra Nyelviskola tanárával egyeztetett órákon vehetnek részt. A tanórák időpontjairól a tanuló és a tanár a Nyelviskola bevonásával előre
megállapodnak. A tanulónak az előre megbeszélt időpontban kell csatlakoznia. A tanóra 45 perces. A Katedra tanára a Katedra Skype hozzáférését használja. Amennyiben a tanuló nem elégedett Skype tanárával, kérheti a Nyelviskolát,
hogy számára másik oktatót biztosítson.

Az ÁSZF elfogadásával a hallgató elismeri, hogy amennyiben online tananyagot tartalmazó nyelvtanfolyamot vásárolt, a Nyelviskola számára biztosította a lehetőséget az elektronikus tananyag (Macmillan English Campus, a
továbbiakban MEC) online vagy offline megismerésére, még a szerződés megkötése előtt (Lásd: mintafeladatok a termék leírásban).

Felelősség kizárása technikai akadályok miatt: A Nyelviskola teljes mértékben kizárja a felelősségét a tanuló internetes kapcsolatának rossz minőségéből, hiányából, a hallgató számítógépének, fejhallgatójának
meghibásodásából, helytelen beállításából, a hallgató gépén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal kapcsolatban. A Nyelviskola teljes mértékben kizárja a felelősségét az angol nyelvórák során használt MEC végfelhasználói szerződés eseteit kivéve a MEC elérhetőségével
kapcsolatban.

Minimális technikai feltételek a szolgáltatás igénybe vételéhez: Pentium 4, RAM512MB vagy erősebb, hangkártyával rendelkező számítógép és 1024x768 felbontású monitor, 1024kbit letöltési és 256kbit/sec feltöltési sebességű
szélessávú internet kapcsolat (webkamera használata esetén 512kbit/sec feltöltési sebesség), a géphez csatlakoztatott headset (mikrofon és fülhallgató), Skype videochat szoftver telepítése.

Az online tanfolyam szolgáltatáshoz a legtöbb esetben nem szükséges nyomtatott tananyag. Amennyiben ilyen mégis szükségessé válik, a Nyelviskola a tanfolyamokon szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat
ügyfélszolgálati irodáiban árusítja pénztári órákban, vagy postai utánvéttel megküldi a hallgatónak.

A tanfolyami díj befizetése átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történik Help-desk szolgáltatás: A Nyelviskola munkanapokon 9-17 óráig biztosít telefonos elérhetőséget, e-mailben érkező észrevételekre / panaszokra 1
munkanapon belül válaszolunk.

Elállási jog: A tanuló a vásárlástól 8 napon belül jogosult elállni. Elállás esetén a tanuló által megadott bankszámlaszámra 2 munkanapon belül visszatérítésre kerül a befizetett összeg.

A tanuló adatainak nyilvántartása, kezelése: A Nyelviskola a tanuló adatait kizárólag tanfolyamszervező munkája során használja fel, harmadik személy számára nem szolgáltatja ki (kivétel a tanfolyamvezető oktató).
A szerződés felbontása a Nyelviskola részéről: A Nyelviskola jelen szerződést azonnali hatállyal felbonthatja, amennyiben a tanuló magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a tanfolyam sikeres
megtartását, vagy a MEC végfelhasználói szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti, vagy a virtuális jelenléti óra idejében a BTK-ba ütköző cselekményt követ el. A Nyelviskola ezen indokok alapján történő
szerződésbontása esetén tandíj visszatérítésére nincs mód, a Nyelviskola követelheti kárának megtérítését.

Észrevételek, panaszok: Amennyiben a Nyelviskola a tanuló panaszát a tanuló számára nem kielégítő módon orvosolja, vagy egyáltalán nem orvosolja, a tanuló a Nyelviskola felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelethez fordulhat.

Az ÁSZF érvényessége: Az ÁSZF visszavonásig érvényes 2018. június 1-től.

Nagy Zoltán
ügyvezető igazgató