Macmillan English Campus Végfelhasználói Szerződés

A Végfelhasználói Szerződés (VSZ) elválaszthatatlan részét képezi a képzésben résztvevő hallgató által aláírt Felnőttképzési Szerződésnek (kivétel a kizárólag távoktatásra előfizető ügyfeleket). Kérjük, olvassa el figyelmesen a Katedra Macmillan English Campus használatáról szóló megállapodás általános szerződési feltételeit.  A Katedra Macmillan English Campus használatára a következő általános feltételek vonatkoznak.

Fogalmak

Ezen szerződési feltételekre a következő fogalmak érvényesek:

 • “Macmillan English Campus” (MEC): a E-Katedra Macmillan English Campus néven megjelenő on-line szolgáltatást jelenti, amely magában foglalja az összes e szolgáltatáson keresztül elérhető tananyagot és egyéb információt, amelyhez a Katedra biztosít hozzáférést.
 • “Macmillan”: a Macmillan Publishers Limited céget jelenti, melynek bejegyzett székhelye Brunel Road, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS, England.

1.     Mire jogosult Ön?

 • Ön jogosult a MEC személyes célú felhasználására (vagy, amennyiben Ön tanár, a MEC oktatási célú felhasználására) az ebben a szerződésben foglaltaknak megfelelően, azzal a feltétellel, hogy Ön rendelkezik a Katedra által kiadott jelszóval, mellyel beléphet a MEC-be.
 • böngésszen a MEC-ben kompatibilis Web böngésző program segítségével. A MEC használatára feljogosító engedély magában foglalja annak az engedélyét is, hogy a MEC bizonyos részeiről ideiglenes vagy cache-ben tárolt másolatokat készítsen a felhasználó, de csak amennyiben ez a böngésző előírt használata közben történik és a másolatokat csak arra használja, hogy elősegítsék az aktuális és az ezt követő MEC belépést;
 • nyomtatott másolatot készítsen a MEC bármely oldaláról;
 • kiválassza a négy előre-meghatározott opció egyikét a MEC "Personalization" funkciójából és ezzel személyre szabja az Ön böngészőjén keresztül megjelenő MEC arculatot és hangulatot;
 • felhasználja a MEC Study Area vagy  Work Area funkcióit arra, hogy létrehozzon és használjon:

o   Web Link-eket, melyek segítségével a saját MEC Study Area vagy Work Area felületeken keresztül közvetlenül belinkelhet más hasznos Web oldalakat;

o   Wordlist-eket, melyek segítségével a hasznos szókincs elemekből szólistákat hozhat létre;

o   Bookmark-okat, melyek segítségével a saját MEC Study Area vagy Work Area felületeken keresztül közvetlenül belinkelheti a MEC más hasznos feladatait; feltéve, hogy ezeket személyes céllal teszi és semmi olyat nem tesz, amit a ‘Mire nem jogosult Ön’ részben foglaltak az Ön számára megtiltanak.

 • Amennyiben Ön olyan tanár, aki felhasználói adatok engedélyezett felhasználásával beléphet a MEC-be oktatási céllal, akkor kinyomtathat egy példányt a MEC bármely oldaláról minden egyes hallgatója részére személyes használatra, feltéve, hogy semmi olyat nem tesz, amit a ‘Mire nem jogosult Ön’ részben foglaltak az Ön számára megtiltanak.


2.     Mire nem jogosult Ön

 • A jelen feltételek szerint konkrétan szabályozott mértéken felül Ön nem készíthet másolatot a MEC egyetlen részéről sem.
 • A jelen feltételek szerint konkrétan szabályozott mértéken felül Ön nem távolíthat el és nem változtathat meg semmit a MEC-ben.
 • A jelen feltételek szerint konkrétan szabályozott mértéken felül Ön nem illeszthet be, és nem hozhat létre linkeket a MEC-be, illetve a MEC-ből.
 • Ön nem másolhat, és nem használhat fel semmilyen anyagot a MEC-ből semmilyen kereskedelmi célra.
 • Ön nem távolíthat el, és nem változtathat meg semmilyen szerzői joggal védett termék, védjegyes vagy más szellemi termék jogvédettségét igazoló figyelmeztetést sem az eredeti MEC-ben, sem az onnan másolt vagy nyomtatott anyagokban.
 • A MEC-et és az abban hozzáférhető bármilyen tartalmat csak törvényes célra szabad használni, az összes vonatkozó törvény, jogszabály és rendelet betartásával.
 • Tilos a MEC-et arra használni, hogy:
  elküldjön, feltöltsön, vagy más módon eljutasson és átadjon olyan információt vagy képeket, amelyek obszcén vagy pornográf, félelemkeltő, fenyegető, rasszista, sértő, rágalmazó, vagy más törvénybe ütköző tartalommal rendelkeznek;
 • Feltöltsön, vagy más módon elküldjön fájlokat, amelyek olyan szoftvert, információt vagy más anyagot tartalmaznak, melyek átadása szerzői vagy bizalmi jogokat sért;
 • letöltsön bármilyen olyan fájlt vagy anyagot, melyet tudomása szerint, vagy feltételezhető tudása szerint nem lehet másolni vagy másképpen felhasználni;
 • zaklasson, üldözzön, fenyegessen másokat, vagy más módon sértse mások jogait;
 • bántson, vagy bántalmazással fenyegessen kiskorúakat;
 • másnak adja ki magát, vagy más módon adjon félrevezető információt saját személyazonosságáról vagy állapotáról;
 • meghackelje a MEC-et vagy bármilyen más ahhoz kapcsolódó számítógépes rendszert, túlságosan leterhelje a rendszert, vírusokat küldjön vagy láncleveleket, felméréseket, versenyeket, piramis játékokat továbbítson, vagy más olyan magatartást mutasson, ami nagy valószínűséggel elveheti mások kedvét attól, hogy élvezettel használják a MEC-et és más weboldalakat, vagy kárt okozzon, illetve lerombolja a Macmillan vagy más harmadik fél  hírnevét;
 • begyűjtse és feldolgozza mások személyes adatait;
 • elküldjön bármilyen olyan információt vagy anyagot, ami helytelen, tisztességtelen, vagy félrevezető;
 • belépjen a MEC-be bármilyen más módon, mint a helyi Katedra nyelviskolától kapott személyre szóló belépési adatok segítségével.

A Katedra fenntartja magának a jogot arra, hogy letiltsa a belépést vagy más hasonló szükséges intézkedést tegyen annak a megelőzésére, hogy ezen általános feltételeket vagy a vonatkozó jogszabályt illetve idevágó rendelkezést megszegjék. A Katedra saját belátása szerint teljes körűen együtt fog működni a rendészeti szervekkel és más illetékes hatóságokkal bármilyen feltételezhetően törvénybe ütköző cselekedet vagy a hálózatbiztonsági előírások megszegésének ügyében folytatott nyomozás során.

3.     Jelszó

Titokban kell tartania a MEC belépéshez szükséges jelszót, és nem szabad mások részére hozzáférhetővé tenni, vagy engedélyezni, hogy más használja azt. Ha bármely olyan személy, akinek Ön felfedte az Ön felhasználói adatait megszegi jelen szerződés bármely feltételét, a szerződésszegést úgy kezeljük, mintha Ön követte volna el és nem mentjük föl jelen szerződésben vállalt kötelezettségei alól.

A Katedra fenntartja a jogot arra, hogy saját önálló belátása szerint bármikor megváltoztassa az Ön felhasználói adatait.

4.     Jogok

A MEC-ben található összes anyag (szöveg, fotó és más képanyag, hanganyag, védjegy és logó) a Macmillan szerzői jogi védelme alatt áll. Ön csak a jelen szerződési feltételeknek megfelelően használhatja a MEC-et és az abban található anyagokat.

5.     Adatvédelem

5.1.  Az adatvédelmi törvény értelmében, az Ön által szolgáltatott összes személyes adatot csak kizárólagosan a MEC használatával és hozzáférésével kapcsolatosan fogjuk használni. Az Ön adatait az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően fogjuk kezelni és az adatok biztonságáról és azok bizalmas kezeléséről gondoskodunk (különös tekintettel az illetéktelen belépésre és az adatvesztésre).

5.2.  Az Ön személyes adataihoz csak a következők fognak hozzáférni:

  • A Katedra tagiskolái által felhatalmazott tanárok és adminisztrátorok
  • A Katedra Kft. Macmillan English Campus főadminisztrátora

5.3.  Az Ön személyes adatait csak közvetlenül a Katedra Macmillan English Campus adminisztrációjával és az arra épülő kurzusok oktatásával kapcsolatosan fogjuk használni.

5.4.  Az adatvédelmi törvény értelmében joga van ahhoz, hogy az adataihoz hozzáférhessen, valamint bármilyen személyes bejegyzés módosítását, frissítését vagy törlését kérje a Katedra főadminisztrátorától (ekatedra.admin@katedra.hu), amennyiben azok hiányosak, hibásak, vagy a hatályos jogszabályok megszegésével jöttek létre.

5.5.  Jelen Végfelhasználói Szerződés aláírásával Ön beleegyezik személyes adatainak felhasználásába az 5. 2 pontban meghatározott személyek által és az előbbiekben részletezett módon.

6.     A felelősség kizárása és korlátozása

A Katedra nem vállal semmilyen felelősséget a MEC-ben lévő információkban előforduló bármilyen hibáért vagy kihagyásért.

7.     A MEC működésének felfüggesztése vagy lezárása

A MEC működését ideiglenesen felfüggeszthetik javítási vagy karbantartási munkálatok miatt a MEC tartalmának vagy funkcionalitásának frissítése vagy fejlesztése érdekében. A MEC-hez való hozzáférés és annak használata nem feltétlenül lesz folyamatos és hibamentes.

A Katedra azonnali hatállyal letilthatja az Ön MEC hozzáférését, amennyiben Ön megszegi jelen általános szerződési feltételek bármelyikét. 

 

Jelen végfelhasználói szerződés érvényes 2014.07.01-től visszavonásig.

 http://webshop.katedra.hu/img/cms/MacVegfelhasznaloiSzerzodes.pdf